Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875565 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nejistota ve filosofické, speciálněpedagogické a psychologické reflexi : inkluzivní školaAutor: Naděžda Pelcová, Lea Květoňová
ISBN: 9788076033320
NKP-CNB: cnb003470658
OKCZID: 128923783

Citace (dle ČSN ISO 690):
PELCOVÁ, Naděžda. Nejistota ve filosofické, speciálněpedagogické a psychologické reflexi: inkluzivní škola. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022. 233 stran.


Anotace

 

Publikace představuje dovršení spolupráce Katedry speciální pedagogiky, Katerdy psychologie a Katedry občanské výchovy a filosofie na půdě Pedagogické fakulty UK v rámci projektu PROGRES Q17.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)