Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892855 obálek a 873897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Najhlúpejšia generáciaRok: 2010
ISBN: 9788080614317
NKP-CNB: 001141138
OKCZID: 110846969

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAUERLEIN, Mark. Najhlúpejšia generácia: ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť, alebo, Never nikomu pod 30. Vyd. 1. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, c2010, 207 s. Pohľady za horizont, zv.

Hodnocení: 4.2 / 5 (4 hlasů)


Anotace

 

Najhlúpejšia generácia Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov - Mark Bauerlein. Samotný rozšírený názov knihy Najhlúpejšia generácia: Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť (alebo never nikomu pod 30), vystihuje podstatu tejto zaujímavej analýzy, ktorej vydanie vyvolalo značný rozruch. Reflektuje prienik moderných technológií do spoločnosti a ich vplyv na jednotlivca, na jeho správanie, postoje, spoločenské vzťahy, záujmy, či názory. Autor nazerá na internet, mobilné telefóny a softvérové prvky (napr. počítačové hry) kriticky a pripisuje im rôzne negatívne sociologické javy, ktoré pozorujeme v spoločnosti (predovšetkým v americkej). Autor ako profesor literatúry vychádza aj z osobného poznania, že mladá generácia číta čoraz menej, pohŕda kultúrnym dedičstvom, a napriek prebytku informácií sa stáva nevzdelanou, nekritickou. V súvislosti s modernými technológiami autor vníma aj poruchy sociálneho správania, zvyšujúcu sa agresivitu a prejavujúcu sa demoralizáciu. Rozoberané javy možno pozorovať aj v slovenskej spoločnosti, čím je kniha aktuálna aj pre náš knižný trh.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)