Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2890222 obálek a 872760 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?Rok: 2016
ISBN: 9788081683480
OKCZID: 125840304

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?: (edukační přístupy u poruch aktivity). Prvé vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 197 s. ISBN 978-80-8168-348-0.

Hodnocení: 5.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity detí dnes patria medzi najčastejšie oblasti, ktoré rodičia a učitelia konzultujú s odbornými pracoviskami. Tieto problémy veľmi často vyvolávajú rozporuplné postoje ako odbornej verejnosti tak aj spoločnosti. Publikácia rieši danú problematiku komplexne a ponúka netradičné témy, ktoré pracujú aj s vysoko odbornou problematikou, ktorá v tomto kontexte dosiaľ v tomto druhu literatúry nebola cielene riešená. Koncepcia diela sa zakladá na vysvetlení základných teoretických východísk mechanizmu vzniku a rozvoja porúch aktivity so všetkými jeho dôsledkami. Na teóriu nadväzuje praktická časť s ukážkami hier či rôznych druhov cvičení. Publikácia je určená pre učiteľov a rodičov, ktorí majú v starostlivosti dieťa s poruchami aktivity, vychovávateľov v školských kluboch, lektorov volnočasových aktivít, trénerov športových aktivít, ďalších členov rodiny ako aj pre študentov, ktorí sa pripravujú na povolanie pedagóga.


Dostupné zdroje

Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)