Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155520 obálek a 529791 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?

ISBN: 9788081683480
OKCZID: 125840304

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?: (edukační přístupy u poruch aktivity). Prvé vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 197 s. ISBN 978-80-8168-348-0.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.38...)