Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907389 obálek a 877850 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí : komentářAutor: Věra Novotná, Eva Burdová
Rok: 2007
ISBN: 9788086131726
NKP-CNB: cnb001717861
OCLC Number: (OCoLC)187296065
OKCZID: 110002818
Vydání: 3., aktualiz. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÁ, Věra. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 471 s.


Anotace

 

Publikace jako 3.aktualizované a doplněné vydání obsahuje text zákona o sociálně-právních ochraně dětí, ve znění účinném k 1.1.2007. Současně obsahuje texty vybraných mezinárodních smluv, zákonů a instrukcí, včetně metodického pokynu k realizaci předběného opatření. Dále ještě obsahuje výňatky z některých zákonů, úzce s výkonem sociálně-právní ochrany souvisejících. Komentář k zákonu byl zpracován podle poznatků a zkušeností načerpaných z praktické relizace zákona. Publikace je určena pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, škol, školských a zdravotnických zařízení, policie, pro nestátní subjekty působící v oblasti péče o děti a rodinu, ale též pro soudce, advokáty a státní zástupce.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz
Zboží.cz
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)