Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907942 obálek a 878213 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostechRok: 2016
ISBN: 9788086307770
NKP-CNB: cnb002196548
OCLC Number: (OCoLC)880869424
OKCZID: 110980619

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACHATÝ, Radek a Milena RÁČKOVÁ. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: [praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ. Editor Vladimíra STRCULOVÁ. Praha: Raabe, c2011-c2014. Dobrá škola. Průřezová témata na 1. stupni ZŠ, 2. ISBN 9


Anotace

 

V publikaci naleznete hotové přípravy do hodin. Příspěvky vedou žáky k pochopení vnitřní propojenosti světa, k porozumění souvislostí. Otevírají jim perspektivy poznání života v evropském prostoru a seznamují je s možnostmi v občanském i profesním životě.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)