Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2872968 obálek a 864900 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lid Bible v Poličce : vznik, vývoj a zánik židovské obceAutor: Stanislav Konečný
ISBN: 9788086533315
NKP-CNB: cnb003472837
OKCZID: 128926693

Citace (dle ČSN ISO 690):
KONEČNÝ, Stanislav. Lid Bible v Poličce: vznik, vývoj a zánik židovské obce. Třetí, upravené vydání. Polička: Městské muzeum a galerie Polička, 2022. 164 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)