Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171305 obálek a 536617 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nebojte se zákonů, hájí práva dětí : informační brožura pro rodiče dětí se sluchovým postižením

Autor: Jana Fenclová, Markéta Novotná, Adéla Kohoutová, Věra Doušová
ISBN: 9788086792316
NKP-CNB: cnb002866730
OKCZID: 127641144

Citace (dle ČSN ISO 690):
FENCLOVÁ, Jana. Nebojte se zákonů, hájí práva dětí: informační brožura pro rodiče dětí se sluchovým postižením. Praha: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2016. 72 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.74...)