Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155520 obálek a 529791 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie

Autor: Marek, Dan
Rok: 2007
ISBN: 9788087029138
NKP-CNB: cnb001729271
OCLC Number: (OCoLC)189427087
OKCZID: 110000413
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007, 210 s. ISBN 978-80-87029-13-8.
Zdroj:


Anotace

 

Tato publikace podává ucelený úvod do problematiky přípravy a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Je koncipována tak, aby mohla sloužit jako praktická pomůcka pro potenciální žadatele o podporu ze strukturálních fondů EU, stejně jako učební text pro studenty vyšších stupňů středních škol a bakalářských programů vysokých škol. Seznamuje čtenáře jak s teore-tickým rámcem unijní regionální politiky a její aplikací v České republice, tak s problematikou přípravy a řízení projektů strukturálních fondů. Nástroje, techniky a postupy projektové přípravy jsou prakticky vysvětleny a ilustrovány na několika desítkách případových studií úspěšných investičních i neinvestičních projektů, jež získaly podporu ze strukturálních fondů EU.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.232.38...)