Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889447 obálek a 872246 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výukové strategie v praxi pilotních odborných školAutor: Kašparová, Jana, Starý, Karel, Šumavská, Gabriela a Kurikulum S (projekt)
Rok: 2011
ISBN: 9788087063422
NKP-CNB: cnb002257311
OCLC Number: (OCoLC)776509347
OKCZID: 111121619

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAŠPAROVÁ, Jana, Karel STARÝ a Gabriela ŠUMAVSKÁ. Výukové strategie v praxi pilotních odborných škol. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011, 62 s. ISBN 978-80


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Výsledky výzkumu výukových strategií 27 středních odborných škol a učilišť zapojených do projektu pilotních škol pro rozvíjení klíčových odborných kompetencí.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)