Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846531 obálek a 854536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praha a menšinyAutor: SULITKA, Andrej
Rok: 2015
ISBN: 9788087112953
OKCZID: 118518399

Citace (dle ČSN ISO 690):
SULITKA, Andrej, ed. a UHEREK, Zdeněk, ed. Praha a menšiny: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze dne 4. prosince 2014. Vydání první. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Domem národnostních menšin, o.p.s., 2015. 224 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)