Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889424 obálek a 872219 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

O Bohu a pelikánech : teologie úcty k životuAutor: Jay B. McDaniel, Petr Macek, Jan Zámečník
Rok: 2022
ISBN: 9788087282861
NKP-CNB: cnb003421898
OKCZID: 128811351

Citace (dle ČSN ISO 690):
MCDANIEL, Jay B. O Bohu a pelikánech: teologie úcty k životu. Překlad Petr MACEK, překlad Jan ZÁMEČNÍK. Vydání první. V Praze: Biblion, 2022. 295 stran.


Anotace

 

Kniha se v českém prostředí objevuje po více než třiceti letech od jejího původního vydání coby vlaštovka environmentální a feministické teologie.Její výchozí perspektivou je postoj úcty, soucitu a péče, které se nevztahují jen na svět lidský, ale zásadně se týkají i mimolidského stvoření. McDaniel se od mechanistických, antropocentrických i androcentrických představ radikálně odvrací k lásce, která vnímá svět jako jeden propojený organický celek. Naléhavě připomíná, že tento svět má hodnotu sám o sobě, a obrací naši pozornost ke všem tvorům, kteří jej spoluvytvářejí, byť by byli sebevíc přehlížení, trpící, ohrožení či utiskovaní.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)