Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700977 obálek a 826046 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Historik skutečně mohutný : k životnímu jubileu Jiřího PerneseAutor: Jiří Pernes, Vladimír Březina, Kateřina Hloušková, Radek Slabotinský
Rok: 2018
ISBN: 9788088292074
NKP-CNB: bod010-006431554
OKCZID: 127924272

Citace (dle ČSN ISO 690):
PERNES, Jiří. Historik skutečně mohutný: k životnímu jubileu Jiřího Pernese. 1. vydání. Editor Vladimír BŘEZINA, editorka Kateřina HLOUŠKOVÁ, editor Radek SLABOTINSKÝ. [Praha] :, [Ústí nad Labem] :, Brno: Ústav pro studium totalitních režimů ;, Uni


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)