Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2680027 obálek a 813367 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Já už nemůžu, paní učitelko : jak rozpoznat a řešit krizové situace ve školeAutor: Jana Březinová
ISBN: 9788088429289
OKCZID: 128810520

Citace (dle ČSN ISO 690):
BŘEZINOVÁ, Jana. Já už nemůžu, paní učitelko: jak rozpoznat a řešit krizové situace ve škole. Vydání první. V Praze: Pasparta, 2022. 99 stran.


Anotace

 

Publikace si klade za cíl souhrnně a přehledně popsat nejčastější krizové situace ve škole a zaměřit se především na jejich možné řešení, zvládání a postupy, které jsou úkolem školy jako instituce a pedagogů jako profesionálů.Nabízí tzv. „užitečná vodítka pro praxi“ a doplňuje je praktickými ukázkami rozhovorů ve fázi, ve které je může řešit jakýkoliv odborný pracovník školy, nejen školní psycholog nebo psychoterapeut.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)