Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437850 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

O svátosti oltářní : kniha o luterském učení o večeři Páně

Autor: Hardt, Tom G. A.
Rok: 2007
ISBN: 9788090363243
NKP-CNB: cnb001760504
OCLC Number: (OCoLC)190778689
OKCZID: 110262289
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HARDT, Tom G. A.. O svátosti oltářní: kniha o luterském učení o večeři Páně. Vyd. 1. Praha: Lutherova společnost, 2007, 77 s. ISBN 978-80-903632-4-3.


Anotace

 

Studie švédského teologa Toma G. A. Hardta se zabývá problematikou přítomnosti Ježíše Krista ve večeři Páně u Martina Luthera, tedy tématem, v němž se luterská teologie po staletí zřetelně vymezovala jak vůči katolicismu, tak vůči reformované tradici. Jeho analýza Lutherových textů se snaží rozbíjet tradiční myšlenková schémata, která jsou typická pro povrchní vnímání luterství. Mezi ně patří především hluboce zakořeněná, avšak mylná představa, že základní charakteristikou protestantismu je odmítnutí nauky o transsubstanciaci. Podobné předsudky odhaluje Hardt i v otázce Lutherovy interpretace Ježíšových slov ustanovení večeře Páně či v otázce uctívání konsekrované svátosti. Hardt v současné diskusi jistě reprezentuje tradičně luterské stanovisko...


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.215.177...)