Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552840 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do filosofie pro pomáhající profeseAutor: Fischer, Ondřej
Rok: 2008
ISBN: 9788090413740
NKP-CNB: cnb001807118
OCLC Number: (OCoLC)316674166
OKCZID: 110216667

Citace (dle ČSN ISO 690):
FISCHER, Ondřej. Úvod do filosofie pro pomáhající profese. [Praha]: Jabok, 2008. 131 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)