Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Křesťanská charita od počátku do konce středověku (s přihlédnutím k jižní Moravě)Autor: Šmerda, Hynek
Rok: 2011
ISBN: 9788090507609
NKP-CNB: cnb002257700
OCLC Number: (OCoLC)776509818
OKCZID: 111159850
Vydání: 2. přeprac. a rozš. vyd., 1. vyd. u nakl. Jiří Polach

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠMERDA, Hynek. Křesťanská charita od počátku do konce středověku (s přihlédnutím k jižní Moravě). 2. přeprac. a rozš. vyd., 1. vyd. u nakl. Jiří Polach. Břeclav: Jiří Polach, 2011, 174 s. ISBN 978-80-905076-0-9.


Digitální objekty

Univerzita Karlova (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Hlavním cílem této monografie je dokumentovat dějinný vývoj křesťanské charity od počátku až do konce středověku se zaměřením na region jižní Moravy a oblast dnešní brněnské diecéze. Celá kniha je rozdělena do několika okruhů, které odpovídají naplňování blíženecké lásky v průběhu křesťanských dějin ve vztahu k bližnímu, jenž je chudý, nemocný nebo jiným způsobem potřebný. V každém časovém okruhu na základě odborné literatury, archivního výzkumu, shromažďování dat a informací je zachycen vztah mezi těmito potřebnými a Církví, která od svého zrodu se o ně stará, a tak se stává příkladem i pro ostatní. Tento příklad aktivní služby Církve se odráží i v několika fundacích městských špitálů, které vznikají během středověku.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)