Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889447 obálek a 872246 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příspěvek center života mládeže k rozvoji identity mladých lidí : sborník z mezinárodní vědecké konference k 35. výročí vzniku IDCŽM KřižovatkaAutor: Jan Balík
Rok: 2015
ISBN: 9788090614208
NKP-CNB: cnb002706286
OKCZID: 118482932

Citace (dle ČSN ISO 690):
BALÍK, Jan, ed. Příspěvek center života mládeže k rozvoji identity mladých lidí: sborník z mezinárodní vědecké konference k 35. výročí vzniku IDCŽM Křižovatka. [Praha]: Sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM, 2015. 257 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)