Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875525 obálek a 866073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Velké příběhy jako zdroj duchovní inspirace : sborník z konferenceAutor: Anna Hogenová, Susan Loy, Claire MacDonald, Norbert Zsolt Rácz, Petr Samojský, Ruth J. Weiniger
ISBN: 9788090763012
OKCZID: 128790012

Citace (dle ČSN ISO 690):
Velké příběhy jako zdroj duchovní inspirace: sborník z konference. Překlad Ruth J. WEINIGER. Vydání první. Praha: Obec širšího společenství českých unitářů, 2019. 35 stran.


Anotace

 

Příběhy reflektují okruhy jako: význam návratu ke zdroji vlastní kultury, transcendelistické znovunalezení významu sepětí s přírodou, unitářský pohled na radost, naději a sounáležitost či modernistický mýtus a progresivní teologie.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)