Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2848073 obálek a 855536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pedagogika utlačovanýchAutor: Paulo Freire, Eva Batličková
ISBN: 9788090824799
OKCZID: 128934611

Citace (dle ČSN ISO 690):
FREIRE, Paulo. Pedagogika utlačovaných. Překlad Eva BATLIČKOVÁ. V Praze: Neklid, 2022. 229 stran.


Anotace

 

Kniha rozvíjí teorii vzdělávání přizpůsobenou potřebám těch, kdo jsou v kapitalistické společnosti znevýhodnění a marginalizovaní. Kniha kombinuje pedagogickou a politickou filozofii, nabízí analýzu útlaku a teorii osvobození.Freire se domnívá, že tradiční vzdělávání slouží k udržení sociálního, politického a ekonomického statusu quo, ze kterého těží úzká skupina lidí u moci. K překonání útlaku, který je pro vykořisťovatelskou společnost endemický, je třeba přetvořit vzdělávání tak, aby inspirovalo a umožnilo utlačovaným bojovat za osvobození. Nový styl vzdělávání se zaměřuje na zvyšování kritického vědomí, dialog a spolupráci mezi vyučujícím a studujícím ve snaze dosáhnout větší humanizace. Podle Freireho je vzdělávání vždy politické a funguje buď k zachování společenského řádu, nebo k jeho transformaci. Teorie vzdělávání a revoluční akce, které nabízí Freire, jsou určeny publiku, které se angažuje v boji za osvobození od útlaku. Freire se tomuto boji sám věnoval, kdy vyučoval brazilské a chilské rolníky a dělníky.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)