Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197345 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

The web we want = Web podle nás

Rok: 2013
ISBN: 9789491440427
NKP-CNB: ola001-vkol001080680
OKCZID: 114386877

Citace (dle ČSN ISO 690):
The web we want =: web podle nás : mladí lidé online - aktivity mladých pro mladé. Brusel: European Schoolnet, 2013, 49 s. ISBN 978-94-91440-42-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (75.101.220...)