Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907942 obálek a 878213 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jak zvládnout problémy dětí se školou?Rok: 2013
ISBN: 9788090557604
NKP-CNB: aba008-med00184102
OCLC Number: (OCoLC)886600989
OKCZID: 112750999

Citace (dle ČSN ISO 690):
KENDÍKOVÁ, Jitka a Miroslav VOSMIK. Jak zvládnout problémy dětí se školou?: děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky. Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2013, 109 s. ISBN 978-80


Anotace

 

V úvodu shrnuje publikace legislativní rámec problematiky, vysvětluje, kdo jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním postižením či znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním) a jaké jsou formy speciálního vzdělávání. V následujících kapitolách rodiče najdou informace o tom, kdo dítěti poskytne odbornou pomoc, dozvědí se, jak má péče o dítě se SVP vypadat, jaké dokumenty a komu je třeba dodat. Seznamuje s podmínkami základního vzdělávání (zápis do 1. třídy, přechod na 2. stupeň ZŠ, přechod na střední školu apod.). Pojednává též o individuálním vzdělávacím plánu či roli asistenta pedagoga ve výuce.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz
Zboží.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)